lauxanh.us, lau xanh.us phim sex tinh dục lauxanh 2013

Nếu có một thỏa thuận phòng thu Hollywood mà các đối thủ mua lại của Disney Pixar Studios năm ngoái, đó là thỏa thuận Paramount / DreamWorks. Paramount nhặt DreamWorks Pictures và thư viện phong nha của các bộ phim trong một thỏa thuận đã được hoàn thành vào đầu năm ngoái. Để các quan sát ngẫu nhiên, thỏa thuận này trông khá tốt, cho Paramount nhiều Academy được công nhận danh hiệu trong năm đầu tiên của họ với nhau (Dreamgirls, Letters from Iwo Jima) và một số hit lớn trong năm nay (Transformers, Shrek 3).

Nhưng tất cả không phải là tốt trong La-La Land rõ ràng. Theo Variety, David Geffen và Steven Spielberg đang cân nhắc rời Paramount, và lấy tên là DreamWorks với họ. Mọi thứ sẽ phải được khá xấu để có được Spielberg và Geffen để đi bộ, vì tên của nó là điều duy nhất họ muốn có được để đi với họ. Hầu hết các nhân viên của hãng DreamWorks và các thư viện của các bộ phim hãng phim đã xây dựng sẽ vẫn là tài sản của hãng Paramount, và bất cứ ai đã được một fan hâm mộ Star Trek cho bất kỳ số lượng thời gian biết làm thế nào sở hữu Paramount có thể được.
anh sex lau xanh