Added by on 2014-11-14

Phim sex jav nhật bản mới nhất – clip sex không chịu nổi PhimCD.com

Jackie Earle Haley đã được xác nhận cho Rorschach, các cảnh vệ những người bỏ qua các lệnh cấm nhân vật trang phục và tiếp tục chiến đấu với tội phạm, dẫn đến việc khám phá ra các mối đe dọa đối với các nhân vật đeo mặt nạ, mà chủ yếu là điểm khởi đầu cho câu chuyện của Watchmen.

Billy Crudup đã được xác nhận là tiến sĩ Manhattan, thành viên siêu-powered duy nhất của câu chuyện. Do một tai nạn khoa học, Manhattan có khả năng kiểm soát vấn đề trên một cấp độ phân tử, trong số những siêu cường quốc khác, nhưng bị giảm nhân loại.

Malin Akerman đã được xác nhận là Laurie Juspeczyk, aka The Spectre Silk. Không chỉ là một mặt nạ cũ, Laurie là trong một mối quan hệ nhanh chóng tháo với Tiến sĩ Manhattan.

Patrick Wilson đã được xác nhận cho Dan Dreiberg, aka The Nite Owl-(chúng ta biết điều này ngày hôm qua), một nhân vật đeo mặt nạ người đã bay xung quanh trong một tàu con cú theo chủ đề. Anh là nhân vật Laurie quay sang như mối quan hệ của cô với Tiến sĩ Manhattan hủy.