có thể gây ra cho Phim sex hay chúng thấy một khoảnh khắc. Cũng như cô đã làm tất cả những năm trước, khi mẹ của cô đã bị buộc phải rẽ ra khỏi đường để tránh đụng một cái cây ngã, chỉ để tìm thấy chính mình đối mặt để phải đối mặt với một lớn hơn nhiều thân cây, đe dọa khác mà cô không có hy vọng tránh . Nó đã được các ảnh hưởng của một cơn bão giận dữ đã bị đánh cắp từ mẹ cô đêm đó cách đây tám năm. Mẹ cô Phim sex hay  đã một mình, trên đường về nhà của mình từ một sự thay đổi đôi tại bệnh viện, bất chấp những cơn gió lớn, tầm nhìn suy yếu mưa và sự thẹn, trong khi Sarah trẻ và cha cô đợi cô ở nhà. Trong mắt của Sarah, tất cả các cơn bão có khả năng