hấp Phim sex hay Địt em dẫn của chúng là cực kỳ mạnh mẽ. Kết quả là chúng đã nhỏ nhỏ so với kích thước của những người trên hành tinh mới của. đã lên kế hoạch trốn thoát này cho toàn bộ thời gian, kể từ khi Hội đồng đã từ chối kế hoạch của. đã gửi bay không người lái ở mọi Dani Jensen hướng, ngoại trừ về phía Gorkons, rõ ràng. đã tìm thấy bốn khả năng, nhưng điều này là Phim sex hay Địt em xa nhất và hiếu chiến nhất và an toàn nhất. thiết lập các điều khiển và bước vào buồng. Lần đầu tiên trong cuộc sống của, đã bỏ chạy. rất vui vì không có gia đình ghét phải họ rơi vào tay của những tên đồ tể. đã nhìn thấy những gì Dani Jensen họ đã làm trên các hành tinh khác. Khi ở trong phòng đã đẩy điều khiển trận chung kết tổng thể và đưa tới. Theo tính toán của, chuyến đi sẽ mất nhiều năm mười Phim sex hay Địt em bốn và một nửa sẽ già đi ngày mười bốn và một nửa. trôi xuống đáy hồ và nhắm mắt lại. có thể cảm thấy sự tăng tốc và sau đó không Dani Jensen có gì. đã được đi. CHƯƠNG 1 bị