lửa để lại một Phim sex hay dấu vết của các ion có thể được theo sau bất cứ nơi nào vì vậy đã mất nhiều biện pháp phòng ngừa, tiến vào bầu khí quyển của một vài hành tinh và nảy ra ở phía bên kia, hoặc thậm chí trở lại theo hướng đã đến trước khi thay đổi hướng. Mục tiêu cuối cùng Phim sex hay của là một hành tinh nhỏ ở phía xa của những gì họ gọi là Milky Wayhành tinh thứ ba của một mặt trời màu vàng. Những cư dân gọi nó là Trái đất. Khi đó sẽ cần phải tìm một máy chủ, một người nào đó mà có thể ẩn, sống trong môi trường chất lỏng ấm áp huyết của mình. Nó sẽ là nơi trú ẩn lý tưởng. Ngay cả những Phim sex hay  sẽ không tìm thấy. Việc bán những tốt nhất người dân thậm chí còn hiếu chiến hơn Gorkons. Họ có thể đánh bại họ cho chắc chắn. Hơn nữa, hành tinh này là ít hơn một phần hai mươi kích thước của và một thứ ba Phim sex hay mươi kích thước của Gorkonia. Kích thước lớn của hành tinh của chúng có nghĩa là lực