về nhà của Phim sex mới nhất anh đi với cô ấy và hôn lên má cô khi cô nhìn nhìn anh mất tinh Phim sex Ruru Kinouchi mới nhất thần. Cảm ơn bạn Phim sex mới nhất  Đó là rất loại bạn, cô trả lời, nghĩ cô muốn tin điều đó khi nhìn thấy nó. Donald đã ngay lập tức đến phòng của mình và tìm thấy cuốn sách của ông. có thể hiểu tại sao ông đã làm kém mình ghi chú lớp đã gần như không tồn tại. May mắn thay, còn là một thiên tài với chỉ số IQ, như họ xác định nó trên hành tinh này, cũng vượt quá 800. đã Phim sex Ruru Kinouchi mới nhất ngồi tại bàn của mình trong khi ông mở sách giáo khoa khoa học của mình. đã ngạc nhiên trước cách thô sơ đó. Mức này của khoa học được dạy trong các trường tiểu học của chúng. whipped thông qua công việc chỉ trong một vài phút của họ. Tiếp theo là Toán, cũng quá đơn giản để ngay cả mô tả. Anh đã được nhiều hơn một Phim sex mới nhất  thách thức. Nó là một ngôn ngữ nước ngoài với, nhưng với môđun tự động dịch của, Ruru Kinouchi quản lý để tìm một con đường xuyên qua nó. Donald