tốt nhất Phim sex hay để người bạn tốt nhất của cô cho biết. Những gì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta phải mọi giấc ngủ ở đâu đó. không biết, Cindy nói. nghĩ rằng nó sẽ được tốt hơn để ngủ với bố, hơn của bạn. biết điều đó Denise nói. có thể tấn công Bác Dave nếu phải ngủ với anh ta. Đừng nói dối Phim sex hay nói. Chúng đều còn trinh và chúng đều còn trinh ở cho đến khi chúng kết hôn biết, Denise, giọng nói của cô dễ dàng nói. Nhưng nó chắc chắn sẽ được vui vẻ để ngủ với một người đàn ông bạn biết chỉ để xem những gì nó như thế nào. có nghĩa là sẽ không có được bất cứ điều gì giống như những gì đã được trên Phim sex hay, hoặc bất cứ điều gì. Nhưng nó sẽ là nóng bức Một khoảng lặng, và Denise lại nói. Nói sự thật Bạn có khá ngủ với bố của bạn, hoặc Daddy của? Bố của Cindy nói. Không Daddy của bạn Oh không biết Phim sex hay  thừa nhận nó