Phim sex dit em được thông tin đó để các quận Mika Futaba  Tôi nghĩ rằng ông có thể di chuyển nó một trong những chi phí bắt cóc lên đến âm mưu sex người, và có thể mở một trường hợp Phim sex dit em người của vợ ông.  Jewels run rẩy và cô gái cô và Sara giúp cô một chiếc ghế dài để hồi phục. Sau một vài phút Jewels gọi tôi về phía cô. Bobby Tôi nghĩ rằng bạn đã cứu sống tôi ngày hôm nay. Tôi suy đoán cho mình. Trên thực tế Phim sex dit em bạn không về nhà vào cuối tuần cuối Mika Futaba cùng này có thể cứu cuộc sống của bạn, nếu bạn đã không ở lại với tôi, anh ấy sẽ đã cái gì được gọi là lên khi cặp song sinh đã không về nhà. Nó sẽ đã cho anh cơ hội Phim sex dit em để làm điều đó mà không có người làm chứng. Mika Futaba Tam Bảo lắc đầu có, nước mắt đang rơi xuống khuôn mặt xinh